Κρουστά Μουσικά Όργανα και Ηχογόνες Πηγές

Κωδικός Μαθήματος:

ΑΠΠ75

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Δεν θα ενεργοποιηθεί

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες την εξοικείωση με τους μουσικούς ήχους από τα κρουστά όργανα εξασκώντας την ακουστική τους αντιληπτικότητα και τη μουσική τους δεκτικότητα εκτελώντας ρυθμικά και μελωδικά κρουστά. Οι φοιτητές/τριες παίζουν μονοί τους ή σε ζευγάρια με μορφή ερώτησης – απάντησης, ή σαν μουσικό σύνολο με τις υποδείξεις του Καθηγητή.

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Να εξοικειωθούν με βασικές αρχές εκτέλεσης του μουσικού οργάνου και του ρυθμού ενός μουσικού κομματιού και να μπορούν να συνοδεύουν ένα τραγούδι.
 • Να μάθουν να αυτοσχεδιάζουν με τα κρουστά μουσικά όργανα.
 • Να εκπαιδευτούν να κατασκευάζουν αυτοσχέδια μουσικά όργανα.
 • Να γνωρίσουν κάποιες βασικές αρχές για το σχεδιασμό μουσικών δραστηριοτήτων μέσω μουσικών ρυθμικών οργάνων.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν στοιχεία μουσικής θεωρίας
 • Να γνωρίσουν τα μουσικά όργανα και τις κατηγορίες τους
 • Να γνωρίσουν τη σχετική βιβλιογραφία με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στις έννοιες – ορισμούς της ρυθμικής και κινητικής αγωγής. Εφαρμογή της μεθόδου διδασκαλίας C. Orff μέσω των ρυθμικών μουσικών οργάνων.
 2. Πρακτική εφαρμογή κρουστών οργάνων. Ανακάλυψη των μουσικών ήχων των οργάνων, και βασική εκμάθηση εκτέλεσης τους. Ανάπτυξη της ενεργητικής ακρόασης -ακουστικότητας των μαθητών.
 3. Οι φοιτητές θα διδαχθούν να αυτοσχεδιάζουν και να αναπτύξουν την έννοια του ρυθμού στα κρουστά ρυθμικά και μελωδικά όργανα
 4. Διδασκαλία της μουσικής θεωρίας. Αναλύονται έννοιες της μουσικής όπως: Διάρκεια, Ρυθμός, Μέτρο, Τονικό Ύψος, Τονικότητά, Tempo ή
  ρυθμική αγωγή, Δυναμική, Χροιά ή ηχόχρωμα, Φόρμα κ.α
 5. Εκμάθηση βασικής μουσικής σημειογραφίας ( και για κρουστά όργανα)
 6. Έννοιες επίσης που αναλύονται είναι: ο αυτοσχεδιασμός, ο πειραματισμός, η αυτοανακάλυψη, η εξερεύνηση, η μουσική δημιουργικότητα, η μίμηση, η ακουστικότητα (audiation), κινητική έκφραση.
 7. Η εμπλοκή των μουσικών οργάνων στα μουσικά παιχνίδια και ο παιδαγωγικός τους ρόλος τους στη πρώιμη παιδική ηλικία. Συνοδεία ηχοιστοριων, διαδραστικής αφήγησης και πρακτική εφαρμογή στη τάξη με κρουστά όργανα.
 8. Οργάνωση μικρής ορχήστρας με κρουστά μουσικά όργανα. Εκμάθηση τεχνικής κρουστών.
 9. Κατασκευή απλών αυτοσχέδιων μουσικών κρουστών οργάνων
 10. Γνωριμία με τους διαφορετικούς ρυθμούς (2/4, 3/4, 5/4, 7/4, 9/4, 12/4). Ρυθμική απόδοση μέσα από κρουστά όργανα και το σώμα.
 11. Γνωριμία – εξάσκηση με τα σωματικά κρουστά (Body Percussion)
 12. Επιλογή τραγουδιών και μουσικών κομματιών για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Καλλιέργεια της φωνής και της ρυθμικής αίσθησης. Ρυθμική απαγγελία, ηχηρές κινήσεις με το σώμα (παλαμάκια, ποδοκροτήματα κλπ.), χρήση κρουστών οργάνων, κινητικές δράσεις για την εμπέδωση του ρυθμού.
 13. Εκτέλεση απλών μουσικών κομματιών σε απλό μελωδικό όργανο (μεταλλόφωνο ή ξυλόφωνο) κι εμπέδωση των ρυθμικών και μελωδικών μοτίβων.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση
Δράκος Γ. (2003). Τα Μουσικά Όργανα. Αθήνα: Εκδόσεις Σμυρνιωτάκη.
Ζαραμπούκα Σ. (2016). Ορχήστρα ποντικάτα. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη
Καραδήμου – Λιάτσου, ΙΙ (2003). Η μουσικοπαιδαγωγική τον 20ο αιώνα. Αθήνα: Orpheus.
Κυνηγού – Φλάμπουρα Μ. (2000). Κρουστά – Κινητική και Ρυθμική Αγωγή. Αθήνα: Φίλιππος Νάκας.
Κυνηγού – Φλάμπουρα Μ. (2000). Ρυθμικά Μoτίβα. Αθήνα: Φίλιππος Νάκας.
Κυνηγού – Φλάμπουρα Μ. (2011). Ρυθμικές Ασκήσεις. Εκδότης: Διάπλαση.
Μακροπούλου, Ε. & Βαρελάς, Δ. (2001). Μουσική: το πιο συναρπαστικό παιχνίδι. Αθήνα: Fagotto Books.
Μηνακάκης Δ. (2011). Βασική θεωρία της μουσικής Α’ (BK/CD). Αθήνα: Panas Music Παπαγρηγορίου Νάκας
Σανούλης Δ. (2017). Ο αυτοσχεδιασμός στη μουσική, στην τέχνη, στη ζωή. Αθήνα: ΦΥΛΑΤΟΣ.
Σαρρής Δ. (2011). Ανακυκλωμένη Μουσική. Αθήνα: Fagotto Books.
Σαρρής Δ. (2010). Γνωριμία με τα λαϊκά κρουστά. Αθήνα: Fagotto Books.
Τσαφταρίδης Ν. (1995). Αυτοσχέδια Μουσικά Όργανα – Κατασκευές. Αθήνα: Orpheus.

Ξενόγλωσση
Amoroso, C. & Noyed, B. R. (2014). Drums (Music Makers), Kindle Edition.
Birrow, D. (2014). The Bucket Book: A Junkyard Percussion Manual, Book & Data CD (PERCUSSIONS), Publisher Alfred Music.
Dworsky, A. & Sansby. B. (1996). Conga Drumming & CD: A Beginner’s Guide to Playing, Mel Bay Publications.
Greata, J. D. (2019), Music in Early Childhood Education: An Introduction for Early Childhood Educators and Parents, Kindle Edition.
Gordon E. E. (1997, 1990). Music Learning Theory for Newborn and Young Children. Chicago: GIA Publications.
McPherson, G. E. & Welch, G. F. (2012). The Oxford Handbook of Music Education, Volume 2, Oxford University Press.
Udow, M. (2019). Percussion Pedagogy, Oxford University Press.