Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικών Εφαρμογών στην Προσχολική Αγωγή – Ε.Ψ.Ε.Π.Α.

Καλωσορίσατε στο

Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικών Εφαρμογών στην Προσχολική Αγωγή

 

 ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ

Η Ίδρυση Θεσμοθετημένου Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου με τίτλο “ Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικών Εφαρμογών στην Προσχολική Αγωγή – Ε.Ψ.Ε.Π.Α.” (Laboratory for Research on Early Childhood Psychopedagogy) του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) με αριθμό 1140/τ.Β΄/05-04-2019.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ.

Διευθύντρια του Εργαστηρίου είναι η κα. Ελένη Μουσένα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος (Εκλογή Διευθύντριας Εργαστηρίου ΦΕΚ 354/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./10-06-2019. Επανεκλογή Διευθύντριας του Εργαστηρίου ΦΕΚ 403/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./18-05-2022).

Ιδρυτικά μέλη του ΕΨΕΠΑ

Ευθύμιος Κάκουρος, Καθηγητής

Τρυφαίνη Σιδηροπούλου, Καθηγήτρια

Ελένη Μουσένα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ του ΕΨΕΠΑ

 • Τρυφαίνη Σιδηροπούλου, Καθηγήτρια
 • Ελένη Μουσένα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Δ/ντρια του ΕΨΕΠΑ)
 • Δέσποινα Καλεσοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Χριστίνα Παλαιολόγου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Μαρία Χατζηγιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Σοφία Δημητριάδη, Υπηρετούσα Λέκτορας
 • Ζωή Χατζηδάκη, Υπηρετούσα Λέκτορας
 • Στέλλα Ρέτσιου, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
 • Χριστίνα Σωτηρίου, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

 

Άλλες κατηγορίες τοποθετημένων Ερευνητών

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Νικολέτα Γατζούδη, Υπ. Διδ.
 • Μαρία Ιωαννίδου, Υπ. Διδ.
 • Αικατερίνη Κατσούλα, Υπ. Διδ.
 • Βασίλειος Κουλιούμπας, Υπ. Διδ.
 • Δήμητρα Μπούρχα, Υπ. Διδ.
 • Ζωή Παπαδοπούλου, Υπ. Διδ.
 • Ειρήνη Ράπτη, Υπ. Διδ.
 • Αφροδίτη Χαραλάμπους, Υπ. Διδ
 • Φωτεινή Ψαθά, Υπ. Διδ.

 

 

 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

 

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

 • Δήμητρα Γλυνού, Α.Υ.
 • Μαρία Ιωάννου, Α.Υ.
 • Αθηνά Καμμένου, Α.Υ.
 • Φωτεινή – Αικατερίνη Κώτη, Α.Υ. & Υπ. Μεταδιδάκτορας
 • Μαρία Πούμπρου, Α.Υ.
 • Μελπομένη Σχίζα, Α.Υ.
 • Ελένη Σωτηροπούλου, Α.Υ.

 

Επισκέπτριες Ερευνήτριες

 • Παγώνα-Ξανθή Ψαθοπούλου, Επισκέπτρια Ερευνήτρια
 • Νανούρη Μαρία

 

Σκοπός

Το εργαστήριο ΕΨΕΠΑ δημιουργήθηκε προκειμένου να προωθήσει την έρευνα και την εκπαίδευση στα πεδία της Παιδαγωγικής και των Διεπιστημονικών προσεγγίσεων στην Παιδαγωγική, οι οποίες προωθούν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αι.

 • Παιδαγωγική Επικοινωνία και Συμβουλευτική Καθοδήγηση
 • Ψυχοπαιδαγωγική και συναισθηματική ανάπτυξη
 • Ψυχοπαιδαγωγική και δυναμική σχέσεων
 • Δεξιότητες του 21ου αι και διαμόρφωση και υποστήριξη του Πολίτη (Character, Communication, Collaboration, Citizenship, Critical Thinking, Creativity)
 • Μουσειακή εκπαίδευση
 • Παιδαγωγική μέσω τέχνης (Εικαστική, Θεατρική, Μουσική, Κινητική)
 • Παιδαγωγική και Τεχνολογικός Εγγραμματισμός
 • Παιδαγωγική και Δια Βίου Ανάπτυξη

 

Ειδικότερα,

 • συμβάλει στην κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο,
 • υποστηρίζει την διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα,
 • προάγει ερευνητικές συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα,
 • συνεργάζεται με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα συναφή επιστημονικά πεδία,
 • παρέχει γνωμοδοτήσεις ως εμπειρογνώμονες,
 • παρέχει υπηρεσίες σε ιδιώτες και οργανισμούς,
 • προσελκύει και προωθεί την χρηματοδοτούμενη έρευνα,
 • διοργανώνει επιστημονικές διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις,
 • πραγματοποιεί δημοσιεύσεις και εκδόσεις,
 • αναπτύσσει προγράμματα προσχολικής παιδαγωγικής για επαγγελματίες παιδαγωγούς και για γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας,
 • υποστηρίζει επιστημονικά τους φοιτητές στην καλλιέργεια ακαδημαϊκών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων,
 • ενημερώνει την ακαδημαϊκή κοινότητα για θέματα αγωγής και φροντίδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας,
 • προωθεί τον εθελοντισμό για διάφορα θέματα της πανεπιστημιακής ή της ευρύτερης κοινότητας,
 • προάγει την διαπαιδαγώγηση των παιδιών ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
 • παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε γονείς και κηδεμόνες σχετικά με θέματα αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας,
 • ευαισθητοποιεί την τοπική κοινωνία σε θέματα αγωγής και φροντίδας μικρών παιδιών,
 • επιμορφώνει επαγγελματίες σε θέματα προσχολικής παιδαγωγικής,
 • διεξάγει ψυχοπαιδαγωγικές μελέτες.

 

Τρέχοντα Projects:

 1. InTra-EduCare (Innovative Transformation in Early Childhood Education and Care)
 2. PIN-ICOM-ICH (Pathways to Inclusion through Intercultural Communication and Intangible Cultural Heritage)

 

Ολοκληρωμένες Δράσεις του ΕΨΕΠΑ

 • 2019-2020: Συνεργασία με τον Παιδικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Τα χελιδονάκια»
 • Νοέμβριος 2020: Συμμετοχή στην διοργάνωση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα «Βραδιά Ερευνητή» και παρουσίαση προγράμματος InTra-EduCare https://youtu.be/zMZabLXrtI0
 • Νοέμβριος 2021: Συμμετοχή στην διοργάνωση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα «Βραδιά Ερευνητή» και παρουσίαση προγράμματος InTra-EduCare
 • Συνδιοργάνωση 3 Συνεδρίων σε συνεργασία με το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης: Οκτώβριος 2020, Οκτώβριος 2021 και Νοέμβριος 2022, με θέμα «Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό».
 • https://www.youtube.com/watch?v=Jxi9PZ5MWqI
 • https://www.youtube.com/watch?v=Jxi9PZ5MWqI&t=53s
 • Συμμετοχή της κ. Ελένης Μουσένα, Επίκουρης Καθηγήτριας και  Διευθύντριας του ΕΨΕΠΑ στην εκπομπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «first from the west», όπου αναπτύχθηκε το θέμα: «Η Ψυχοπαιδαγωγική ανάπτυξη του παιδιού και οι πολιτειακές επιλογές». https://www.youtube.com/watch?v=Whw-5rWPB0Q
 • Συμμετοχή της κ. Μαρίας Χατζηγιάννη, Επίκουρης Καθηγήτριας και μέλους του ΕΨΕΠΑ στην εκπομπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «first from the west», όπου αναπτύχθηκε το θέμα: «Προσχολική Αγωγή: Ελλάδα και Αυστραλία». https://www.youtube.com/watch?v=xExwtJQEZ_4

 

Άλλες ερευνητικές δράσεις μελών του Εργαστηρίου

 

 • «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» (ΤΑΦΠΠΗ). Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Πρακτική Άσκηση –ΠΑΔΑ.
 • (2014). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “CB4LLP CAPACITY BUILDING FOR LIFELONG LEARNING PROGRAMME”, Executive Agency for Education and Culture of the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
 • 2011-2012. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ARION “REFORMING THE GREEK EDUCATIONAL SYSTEM” GR 131, Study Visit for education specialists and decision makers, Life Long Learning Programme – Study visit to the 18th Kindergarten of Glyfada.
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ “WE ARE EQUAL, WE HAVE THE SAME RIGHTS” 2014-1-PLO1-KA201-002796, 12th Kindergarten of Glyfada.
 • (2011). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS “LE PETIT TRAIN TCHOU-TCHOU”, 6th Kindergarten of Elliniko.
 • (2018). Greece, UK, Norway, China, Portugal: Early childhood educators’ attitudes and beliefs around the use of touchscreen technologies by children under three years of age. Χωρίς χρηματοδότηση.
 • (2017). Using digital tablets in free play in a Greek kindergarten. Χωρίς χρηματοδότηση.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (με συμμετοχή των μελών του ΕΨΕΠΑ)

2014. Ερευνητικό έργο CASE STUDIES, στο πλαίσιο του γενικότερου έργου «ΜΟΚΕ του ΤΕΙ-Αθήνας», Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Αθήνας. «Μελέτη Περίπτωσης σε Βρεφονηπιακό Σταθμό, για Παρέμβαση στο Χώρο και τα Ημερήσια Προγράμματα, μέσα από την Υλοποίηση Καινοτόμων Δράσεων».

2010-2015. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης Υπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ 5: Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου. Διάρκεια: 2013-2015, 2010-2013, «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ-ΑΘΗΝΑΣ»

1998-1999. «Πιλοτικό πρόγραμμα αναδιοργάνωσης της Άσκησης στο επάγγελμα των σπουδαστών του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας». Eρευνητικό, χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ, του ΤΕΙ-ΑΘΗΝΑΣ.

2008-2010. Ερευνητικό, χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  «ΘΑΛΗΣ» του Τ.Ε.Ι. – ΑΘΗΝΑΣ. Υποέργο: «Μη τυπικές μορφές αξιολόγησης σε ακαδημαϊκό και εργασιακό χώρο».

2004-2006. Ερευνητικό, χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ 2004» του Τ.Ε.Ι. – ΑΘΗΝΑΣ. Υποέργο: «Επαναπροσδιορισμός του ρόλου του Βρεφονηπιακού σταθμού μέσα στο πλαίσιο εργαστηριακών αναγκών του τμήματος Βρεφονηπιοκομίας».

(2011-2015). “EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE”, Thematic Working Group, Directorate General for Education and Culture (DG EAC), European Commission, -Strategic framework for European cooperation in education and training (ET2020).

(2014). “STRATEGIES FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION”, European Neighborhood Policy and Enlargement Negotiations, INT MARKT 56953, Ministry of Youth, Sports, Women and Family, Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission (TAIEX) and Tunis.

 (2018). Using Virtual Reality in History and Philosophy of Education. Professional Digital Competency Projects, Macquarie University ($11.000).

(2016). Early childhood educators’ attitudes and beliefs around the use of touchscreen technologies by children under three years of age. New Staff Grant, Macquarie University ($15.000).

(01/03/2021 – 28/02/2023). Project title: Museum-AR “Storifying An Augmented Future For Museums” Κωδικός χρηματοδότησης: 2020-1-CY01-KA227-ADU-082737 (ERASMUS+)

MuseumAR aims to bridge the gap between the world of museums and the world of education by promoting digital tools (AR and VR) and applications that are capable of bringing a new paradigm and essential change.

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ΕΨΕΠΑ, Αγίου Σπυρίδωνος, 28, 12243, Αιγάλεω [Πανεπιστημιούπολη 1, Κ10]

Email: emousena@uniwa.gr

Τηλ. 210 5387094

 

Φωτογραφικό υλικό από δράσεις του ΕΨΕΠΑ στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ από δράσεις του ΕΨΕΠΑ