Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό. Κάθε εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Στο τέλος κάθε εξαμήνου ακολουθεί η περίοδος εξετάσεων διάρκειας τριών εβδομάδων.

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης :

  • των μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου,
  • των εξεταστικών περιόδων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, καθώς και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου,
  • των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο περιγράφονται επίσης και οι επίσημες αργίες κάθε εξαμήνου. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανακοινώνεται πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, μετά από σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2022 – 2023

Χειμερινό Εξάμηνο

Έναρξη μαθημάτων: 10/10/2022

Λήξη μαθημάτων: 20/01/2023 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων: 23/01/2023 έως και 27/01/2023 (1 εβδομάδα)

Εαρινό Εξάμηνο

Έναρξη μαθημάτων: 28/02/2023

Λήξη μαθημάτων: 09/06/2023 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων: 12/06/2023 έως και 16/06/2023

Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου:
 31/01/2023 έως και 17/02/2023 (3 εβδομάδες)

Σημείωση: Oι ημερομηνίες έναρξης – λήξης των εξεταστικών περιόδων δύνανται να μετατεθούν κατά μία επιπλέον εβδομάδα.

Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου:
19/06/2023 έως και 07/07/2023 (3 εβδομάδες)

Σημείωση: Oι ημερομηνίες έναρξης – λήξης των εξεταστικών περιόδων δύνανται να μετατεθούν κατά μία επιπλέον εβδομάδα.

Αργίες χειμερινού εξαμήνου:

14/09/2022 (Εορτή Εσταυρωμένου – Πολιούχος)

28/10/2022 (28η Οκτωβρίου)

17/11/2022 (Επέτειος Πολυτεχνείου)

24/12/2022 – 06/01/2023 (Διακοπές Χριστουγέννων)

30/01/2023 (Τριών Ιεραρχών)

Αργίες Εαρινού Εξαμήνου:

27/02/2023 (Καθαρά Δευτέρα)

25/03/2023 (25η Μαρτίου)

12/04/2023 – 21/04/2023 (Διακοπές Πάσχα)

1/05/2023 (Εργατική Πρωτομαγιά)

05/06/2023 (Αγίου Πνεύματος)

  Επαναληπτικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου:
01/09/2023 έως και 22/09/2023 (3 εβδομάδες)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΔΩ