Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό. Κάθε εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Στο τέλος κάθε εξαμήνου ακολουθεί η περίοδος εξετάσεων διάρκειας τριών εβδομάδων.

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης :

  • των μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου,
  • των εξεταστικών περιόδων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, καθώς και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου,
  • των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο περιγράφονται επίσης και οι επίσημες αργίες κάθε εξαμήνου. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανακοινώνεται πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, μετά από σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2023 – 2024

Χειμερινό Εξάμηνο

Έναρξη μαθημάτων: Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023

Λήξη μαθημάτων: Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων: Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 έως Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 (1 εβδομάδα)

 

Εαρινό Εξάμηνο

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

Λήξη μαθημάτων: Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων: Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 έως Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024 (1 εβδομάδα)

 

 

Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου:

Έναρξη εξεταστικής περιόδου: Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024

Λήξη εξεταστικής περιόδου: Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024

Σημείωση: Oι ημερομηνίες έναρξης – λήξης των εξεταστικών περιόδων δύνανται να μετατεθούν κατά μία επιπλέον εβδομάδα.

Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου:

Έναρξη εξετάσεων Α’ περιόδου: Τρίτη 25 Ιουνίου 2024

Λήξη εξετάσεων Α’ περιόδου: Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024

Σημείωση: Oι ημερομηνίες έναρξης – λήξης των εξεταστικών περιόδων δύνανται να μετατεθούν κατά μία επιπλέον εβδομάδα.

Αργίες χειμερινού εξαμήνου:

– 14 Σεπτεμβρίου 2023 (Εορτή Εσταυρωμένου – Πολιούχος)

– 28 Οκτωβρίου 2023 (Εθνική Επέτειος)

– 17 Νοεμβρίου 2023 (Επέτειος Πολυτεχνείου)

– 23 Δεκεμβρίου 2023 έως 6 Ιανουαρίου 2024 (Διακοπές Χριστουγέννων)

– 30 Ιανουαρίου 2024 (Τριών Ιεραρχών)

Αργίες Εαρινού Εξαμήνου:

– 18 Μαρτίου 2024 (Καθαρά Δευτέρα)

– 25 Μαρτίου 2024 (Εθνική Επέτειος)

– 29 Απριλίου 2024 έως 11 Μαΐου 2024 (Διακοπές Πάσχα)

– 24 Ιουνίου 2024 (Αγίου Πνεύματος).

  Επαναληπτικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου:

Έναρξη εξετάσεων Β’ περιόδου: Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2024

Λήξη εξετάσεων Β’ περιόδου: Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2023 – 2024

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – Έναρξη και Λήξη Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024

Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – Έναρξη και Λήξη Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024