Συνεργασίες Τμήματος

Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία αναπτύσσει συνεργασίες με διεθνή ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα καθώς και ποικίλους φορείς της κοινότητας που υπηρετούν την αγωγή και τη φροντίδα βρεφών και νηπίων.