ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι,  σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου στις αμέσως επόμενες δύο (2) εβδομάδες πραγματοποιείται η Εξέταση – Αξιολόγηση πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών.

Στο πλαίσιο αυτό η Εξέταση – Αξιολόγηση πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την περίοδο από 20/09/2021 έως και  1/10/2021.

Όσοι φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται να εξεταστούν την παραπάνω περίοδο μπορούν να καταθέσουν αίτηση εξέτασης από 01/09/2021 έως 10/09/2021.

Οι φοιτητές σε συνεργασία με τους επιβλέποντες της πτυχιακής εργασίας καθηγητές, λαμβάνοντας υπόψη τους συνδέσμους με τις οδηγίες και τα έντυπα, https://ecec.uniwa.gr/ptychiakes-ergasies/

Αποστέλλουν στον επιβλέποντα καθηγητή /τρια ηλεκτρονικά από το Ακαδημαϊκό τους email,

  1. Το έντυπο Αίτηση εξέτασης πτυχιακής εργασίας συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το φοιτητή.
  2. Την πτυχιακή εργασία σε Αρχείο PDF.

Ο επιβλέπων καθηγητής αποστέλλει στο email της Γραμματείας, τα δύο παραπάνω αρχεία υπογεγραμμένα. Επίσης ενημέρωση για την ημερομηνία εξέτασης και τα μέλη της επιτροπής εξέτασης πτυχιακών, ώστε να αναρτηθεί ο σχετικός πίνακας.

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος