Καλεσοπούλου Δέσποινα

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

deskal@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105387098

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΕΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Μουσειακή Αγωγή για μικρά παιδιά με εξειδίκευση στη χρήση του εκθεσιακού περιβάλλοντος

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΦΕΚ Γ΄ 1800/10-11-2020

ΣΠΟΥΔΕΣ

  • Διδακτορικό στις Επιστήμες της Αγωγής (πεδίο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής στο Μουσείο), Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΑ) στις Μουσειακές Σπουδές, University of Leicester, UK
  • Πτυχίο Αρχαιολογίας και Ιστορίας Τέχνης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Σχεδιασμός παιδοκεντρικών εκθεσιακών περιβαλλόντων, αλληλεπίδραση των μικρών παιδιών με το μουσειακό περιβάλλον, κριτική παιδαγωγική, διαγενεακή και βιωματική μάθηση στο μουσείο, μουσειακή ερμηνείακοινωνική ευθύνη των μουσείων.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ