Πετρογιάννης Κωνσταντίνος

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

kpetrogiannis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105387090

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αναπτυξιακή Ψυχολογία με έμφαση στην εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1102/τ.Γ’/14-0502021

ΣΠΟΥΔΕΣ

  • Doctor of Philosophy, “Applied Developmental Psychology”, School of Social Sciences, University of Cardiff (UK), 1995 
  • Postgraduate Certificate “Counseling Theory & Practice”, University of Cardiff (UK), 1995
  • Master of Science, “Research Methods in Social and Developmental Psychology”, Department of Psychology, University of Strathclyde (Glasgow, UK), 1991
  • Πτυχίο Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, & Ψυχολογίας, Φιλοσοφικής Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ειδίκευση: Ψυχολογία), 1989

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • εμπειρίες σε εξωοικογενειακά περιβάλλοντα φροντίδας, αγωγής και εκπαίδευσης και επιπτώσεις στην ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών,
  • κοινωνική/εκπαιδευτική πολιτική και ανάπτυξη των παιδιών,
  • γονική εμπλοκή και μεταβάσεις,
  • ενδοοικογενειακές σχέσεις και συναισθηματικός δεσμός,
  • ψυχική ανθεκτικότητα στα παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας,
  • ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών και ενδοοικογενειακές σχέσεις κοινωνικο-οικονομικά ευάλωτων ομάδων (π.χ. οικογενειών Ρομά)

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ